RKsystem.sk s.r.o.Kontakt

Výškové práce

Vykonávame výškové práce rôzneho druhu (inštalácia a oprava bleskozvodov, umývanie okien, fasád, maliarske a natieračské práce, ochrana proti holubom a vtáctvu, orezávanie zrezávanie stromov) nielen za pomoci lán, ale aj hydraulických plošín, lešení a rebríkov.

  • bleskozvody
  • tmelenie dilatačných špár
  • umývanie fasád, presklených budov
  • orezávanie a zrezávanie stromov
  • oprava fasád budov
  • maliarske a natieračské práce
  • ochrana proti holubom a vtáctvu
  • obrázková dokumentácia (videozáznam) v nedostupných miestach

Referencie